CYPRO jest programem komputerowym stworzonym do przygotowywania terapii oraz do produkcji roztworów leków cytotoksycznych. Zebranie danych pacjenta, parametrów klinicznych, modyfikowalnych schematów terapii, możliwość obliczania dawek znacznie ułatwia pracę chemioterapeutom i farmaceutom.
 Dalsze informacje
Od roku 1988, firma ars pharmaceutica GmbH, tworzy i rozprowadza Cypro-program komputerowy do przygotowywania roztworów leków cytotoksycznych.

Jest to pierwszy program, który umożliwił praktyczne zastosowanie metody grawimetrycznej (wagi) do przygotowywania roztworów leków przeciwnowotworowych.

Cypro umożliwia Państwu przygotowywanie leków także dwoma innymi metodami: objętościową i częściowo- objętościową. Cypro wykorzystywane przez apteki szpitalne oraz bezpośrednio przez oddziały chemioterapii usprawnia i ułatwia współpracę lekarzy z farmaceutami, dostarczając im niezbędnych informacji dotyczących całego przebiegu terapii.

Ewidencja szczegółowych danych pacjenta oraz niezbędnych dla przebiegu terapii danych klinicznych zapewnia pełną dokumentację całego procesu leczenia i umożliwia kontrolę nad przeprowadzonymi etapami leczenia klinicznego.

CYPRO jest programem komputerowym działającym w sieci i posiadającym centralną bazę danych SQL, co umożliwia lekarzom i farmaceutom jednoczesny i bezpośredni dostęp do wszystkich danych pacjenta oraz zleceń lekarskich. Jest podstawą do interdyscyplinarnej współpracy, dzięki której w każdej chwili, każdy członek zespołu terapeutycznego ma zapewniony dostęp do wszelkich informacji związanych z terapią.

Dzięki połączeniu sieciowemu, program Cypro umożliwia jednoczesną pracę na stanowiskach produkcyjnych i dokumentacyjnych.

Apteka staje się centrum informacji i komunikacji całego leczenia chemioterapeutycznego. Dane z produkcji roztworów leków cytotoksycznych uzupełniają historię choroby pacjenta. Dzięki temu nowemu rodzajowi połączenia procesów wpływających na przebieg terapii,interdyscyplinarny zespół terapeutyczny może zaoferować pacjentowi wysoką jakość leczenia przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Program CYPRO daje możliwość nowoczesnej pracy w zespole i służy przy tym zarówno leczącym jak i leczonemu.

Dzięki indywidualnej możliwości konfigurowania i właściwościom programu, Cypro staje się przedłużeniem ramienia onkologicznego teamu.

Nota prawna